Universiteit Leiden

Vice-Rector Magnificus/ Lid College van Bestuur

Wiskundige mevrouw Hester Bijl wordt per 1 november 2016 vice-rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Zij volgt mevrouw Simone Buitendijk op.

Prof. dr. ir. drs. Hester Bijl (1970) is als hoogleraar Aerodynamica verbonden aan de TU Delft. Sinds 2013 is zij decaan van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en geeft daar leiding aan 450 medewerkers inclusief 20 hoogleraren en 200 promovendi. Er studeren bijna 3.000 bachelor- en masterstudenten van wie 50 procent uit het buitenland afkomstig is. Daarvoor was mevrouw Bijl aan de TU Delft voorzitter van de afdeling Aerodynamica, Windenergie, Vliegprestaties en Voortstuwing en voorzitter van het Delft Energy Initiative. Momenteel is zij onder meer lid van de Raad van Toezicht van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

De Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden is ingenomen met de benoeming van mevrouw Bijl die onder meer de portefeuille onderwijs zal krijgen. “Mevrouw Bijl is een wetenschapper met een uitstekende reputatie en met een degelijke bestuurlijke ervaring. Met haar ervaring en visie zal zij kunnen bijdragen aan de verdere versterking van ons onderwijs, en aan de positionering van onze universiteit als Europese topuniversiteit en als aantrekkelijke instelling voor studenten en medewerkers”, aldus voorzitter Nout Wellink.
Ook rector magnificus Carel Stolker is erg blij met de benoeming: “Het is mooi te zien dat Hesters kandidatuur unaniem de steun kreeg van een breed samengestelde selectiecommissie. Willem te Beest en ik kijken uit naar de samenwerking in het College van Bestuur.”

Mevrouw Bijl studeerde Technische Wiskunde aan de TU Delft waar zij ook promoveerde. Daarnaast behaalde zij een master in Engelse Taal en Literatuur aan de Universiteit Leiden. Voor haar onderzoek op het gebied van de numerieke stromingsleer met toepassingen in de luchtvaart en windenergie ontving zij persoonsgerichte subsidies van NWO (VIDI en ASPASIA). Mevrouw Bijl was lid van de eerste lichting van de Jonge Akademie van de KNAW en was tevens lid van het bestuur ervan.

Het College van Bestuur bestaat vanaf 1 november 2016 naast mevrouw Bijl, uit voorzitter/rector magnificus prof.mr. Carel Stolker en vice-voorzitter drs. Willem te Beest. Terug.