Universiteit Twente

Rector Magnificus

Professor Thom Palstra is benoemd tot nieuwe rector magnificus van de Universiteit Twente. Hij volgt per 25 november professor Brinksma op, die na acht jaar rectoraat afscheid neemt.

De heer Palstra heeft geen UT-achtergrond. Hij studeerde en promoveerde in Leiden. Sinds 1996 is hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. De heer Palstra doet vooral onderzoek naar elektrontransport binnen zijn leerstoel Vaste Stof Chemie. Daarnaast bekleedde hij vanaf 2006 verschillende managementfuncties. Zo was hij adjunct opleidingsdirecteur scheikunde, vice-decaan en interim decaan van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Momenteel is de heer Palstra wetenschappelijk directeur van het Zernike Institute for Advanced Materials. Volgens de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Schaaf, heeft hij ‘een uitmuntend track record in het wetenschappelijk onderzoek’. Hij is onder andere voorzitter bij de Sectie Scheikunde van de KNAW en Fellow van de American Physical Society.

De heer Palstra zegt zich te verheugen op de samenwerking met studenten en medewerkers; “de Universiteit Twente herken ik als een jonge, levendige universiteit met een sterke internationale reputatie.” Terug.