Universiteit Utrecht

Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen

De heer Marcel van Aken is per 1 september benoemd als decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen.

De heer Van Aken is hoogleraar Ontwikkelingspsychologie en al vijftien jaar verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen. De afgelopen drie jaar zat hij als vicedecaan graduate onderwijs in het faculteitsbestuur. In die hoedanigheid was hij vooral verantwoordelijk voor de vernieuwing van de masteropleidingen en voor de verdere internationalisering van het onderwijs.

De heer Van Aken: “Als decaan zal ik me ook met andere gebieden gaan bezighouden, zoals de uitvoering van het nieuwe Facultair Strategisch Plan, en natuurlijk de leiding van onze faculteit in bredere zin. Die mooie uitdaging ga ik graag aan.” Terug.