Universiteit Utrecht

Voorzitter College van Bestuur

De heer prof. dr. Anton Pijpers is de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Hij is sinds 2014 al vice-voorzitter. De heer Pijpers volgt mevrouw Marjan Oudeman op, die in juni afscheid nam als collegevoorzitter. Hij is door de Raad van Toezicht benoemd voor vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.

“Anton Pijpers is een zeer ervaren bestuurder en kent de universiteit door en door”, zegt de voorzitter van de Raad van Toezicht, prof. dr. Emmo Meijer. “Anton is sterk verbonden met universiteit. De Universiteit Utrecht wil haar internationale positie op het terrein van onderwijs en onderzoek versterken, de vleugels uit slaan, en tegelijk als universiteit middenin de samenleving staan, met de voeten stevig op de Utrechtse bodem. Anton Pijpers kan die twee werelden heel goed verbinden.”

De heer Meijer wijst erop dat de heer Pijpers in zijn rol als vice-voorzitter op het terrein van de financiële toekomstbestendigheid van de huisvesting van de universiteit belangrijke stappen heeft gerealiseerd. Hij speelde ook een grote rol bij de totstandkoming van het Netherlands Centre for One Health. Tegelijk heeft hij een sterk regionaal netwerk opgebouwd. “Anton Pijpers heeft als bestuurder laten zien dat hij goed bruggen kan slaan en samenwerken met studenten en medewerkers bij de uitdagingen waar de universiteit voor staat.”

De heer Pijpers studeerde Diergeneeskunde in Utrecht en werkte daarna een tijd als dierenarts. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht en werd in 1993 benoemd tot hoogleraar. Tussen 2000 en 2009 verliet hij de universiteit en was hij algemeen directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren. In 2009 keerde hij terug als decaan van de faculteit Diergeneeskunde. In 2014 werd hij benoemd tot vice-voorzitter van het College van Bestuur. Hij vervult verschillende (onbezoldigde) nevenfuncties. Zo is hij lid van de regiegroep Topsector Life Sciences & Health en het Leadership Committee van de American Association of Veterinary Medicine Colleges.

Met de heer Pijpers als voorzitter is volgens de heer Meijer de bestuurlijke continuïteit goed gewaarborgd, ook in het licht van de wijzigingen die nog in de samenstelling van het college zullen plaatsvinden. Het College van Bestuur bestaat op dit moment naastde heer Pijpers uit rector magnificus prof. dr. Bert van der Zwaan. Die heeft aangegeven dat hij tijdens de Dies van de universiteit in maart 2018 afscheid wil nemen als rector.

“Bert van der Zwaan is inmiddels al pensioengerechtigd en wil vanaf volgend jaar andere zaken in zijn leven prioriteit gaan geven”, aldus de heer Meijer. “Hij heeft het Utrechtse onderwijs en onderzoek stevig op de kaart gezet, en een inspirerende visie ontwikkeld op de toekomst van het hoger onderwijs die voor ons als leidraad kan dienen.” Terug.