Universiteit van Amsterdam

Decaan Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen

Prof. dr. Christa Boer is door het College van Bestuur benoemd tot decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) van de UvA. De benoeming gaat in per 1 september 2024 en is voor een periode van vier jaar. Boer wordt tevens benoemd tot hoogleraar aan de FMG. Ze is nu nog hoogleraar Medisch Onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam en vice-decaan Onderwijs bij Amsterdam UMC.

Boer volgt prof. dr. Agneta Fischer op, die vanaf september terugtreedt als decaan. De benoeming kwam tot stand in samenspraak met de Ondernemingsraad van de faculteit en de Facultaire Studentenraad.

‘We zijn heel blij met de komst van Christa Boer’, vertelt bestuursvoorzitter Geert ten Dam. ‘Ze heeft uitgebreide ervaring in onderwijs, onderzoek en bestuur. Die ervaring deed zij voornamelijk op bij Amsterdam UMC, net als de FMG een grote en complexe organisatie. Boer heeft veel oog voor onderwijs en studenten, en haar maatschappelijke betrokkenheid is groot. Dat blijkt bijvoorbeeld uit hoe ze zich heeft ingezet voor het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag binnen Amsterdam UMC en andere zorginstellingen. In haar visie op gezondheidsvraagstukken heeft ze vol aandacht voor de invloed van de sociale en fysieke omgeving op mensen. Daarbij zoekt Boer ook stelselmatig de verbinding buiten de muren van de universiteit. Zij past daarmee heel goed bij de maatschappelijke en mensgerichte vraagstukken die centraal staan in het onderwijs en onderzoek van de FMG.’

Boer: 'Ik kijk er naar uit om samen met collega’s en studenten deze prachtige faculteit verder vorm te geven, en met onderzoek en onderwijs bij te dragen aan de grote maatschappelijke vraagstukken die nu leven.’

Over Christa Boer
Prof. dr. Christa Boer is sinds 2007 verbonden aan Amsterdam UMC (destijds VUmc), eerst als universitair (hoofd)docent en van 2014 tot 2018 als hoogleraar Perioperatief Onderzoek. Tegenwoordig is ze hoogleraar Medisch Onderwijs aan de VU. In die hoedanigheid leidt ze onder andere het project ‘Opleiden in een veranderend zorglandschap’ dat als doel heeft om de opleiding van basisartsen aan te laten sluiten op het Integraal Zorgakkoord. Boer is tevens sinds 2018 vice-decaan Onderwijs van de Faculteit der Geneeskunde van de VU bij Amsterdam UMC en ze leidt de Doctoral School van Amsterdam UMC.

Naast haar werk bij Amsterdam UMC is Boer sinds 2022 lid van de Raad van Toezicht van Saxion Hogeschool. Van 2015 tot 2021 was zij redactielid van het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift British Journal of Anaesthesia. Boer studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. In 2001 promoveerde ze aan de VU op het proefschrift Pulmonary artery function and endotoxin: the dual role of nitric oxide.