Universiteit van Amsterdam

decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen