Universiteit van Amsterdam

Directeur Bedrijfsvoering Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Mevrouw Wilma de Munck is per 1 juli 2017 benoemd tot directeur bedrijfsvoering van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Zij volgt hiermee de heer Jan Dijk op, die in januari de overstap maakte naar de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Mevrouw De Munck wordt verantwoordelijk voor de (strategische) ontwikkeling en uitvoering van de bedrijfsvoering in brede zin: financiën, personeel & organisatie, huisvesting en facilitaire zaken, marketing & communicatie en ICT. Samen met de decaan, de chair ABS en chair ASE vormt de directeur bedrijfsvoering, het dagelijks bestuur van de faculteit.
 
In 1986 studeerde mevrouw De Munck af als registeraccountant. Zij werkte vele jaren bij KPMG, waar zij verschillende functies bekleedde, en was daarna onder andere directeur van de Accountantsdienst van het Ministerie van VROM en directeur Organisatie & Personeel bij het Ministerie van VWS. Sinds 2014 is zij directeur bedrijfsvoering bij NWO. Gedurende haar loopbaan leidde mevrouw De Munck diverse organisatieveranderingstrajecten en ontwikkelde zij expertise in het gehele speelveld van bedrijfsvoering. Terug.