University of Twente

decaan van de faculteit Behavioural Management and Social Sciences

Prof.dr. Tanya Bondarouk is door het College van Bestuur benoemd als decaan van de faculteit Behavioural Management and Social Sciences (BMS) bij de Universiteit Twente. Per 1 april 2022 volgt zij Theo Toonen op, die deze positie sinds 2015 heeft bekleed. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

Tanya Bondarouk is sinds 2014 hoogleraar Human Resource Management en Technologie aan de Universiteit Twente en voorzitter van de vakgroep HRM. Zij leidt het interdisciplinair onderzoek naar HRM, Technologie en Innovatie. Tanya begon haar wetenschappelijk carrière aan de UT in 1999 als PhD onderzoeker. In 2004 werd zij benoemd als universitair docent en in 2010 vervolgens als universitair hoofddocent. Zij vervolgde haar wetenschappelijke loopbaan bij de UT en werd achtereenvolgens in 2011 opleidingsdirecteur van de opleiding (International) Business Administration, in 2014 benoemd tot hoogleraar en in 2015 voorzitter van de examencommissie Management Sciences.

Vanuit haar expertise is Tanya bij diverse talentontwikkelingsprojecten betrokken, zowel binnen als buiten de UT. Binnen de UT heeft zij onder andere het onderzoek naar Talent Management in Academia geïnitieerd en leidt zij mede de Shaping Expert Group ‘Individuals and Teams.’

Naast haar werkzaamheden bij de UT neemt Tanya zitting in diverse wetenschappelijke panels en adviesraden, van onder andere de NWO, de European Federation for management Development en de Academy of Finland. Zij is samen met professor Jennifer Herek voorzitter van de UNL commissie ‘Erkennen en Waarderen.’ Verder is zij bestuurslid van het Landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren.  

Tanya Bondarouk zelf over haar benoeming: “Het is voor mij een grote eer om benoemd te worden tot de nieuwe decaan van de BMS faculteit waar ik al meer dan 20 jaar werkzaam ben. Ik kijk er naar uit om samen te werken met iedereen aan onze faculteit en de andere decanen, om het beste uit BMS te halen en om de kernwaarden van People First, academische discipline, inclusie, integriteit, studenten-zelfsturing en wederzijds respect uit te leven. Ik geloof dat alle inspanningen van Theo Toonen en het huidige faculteitsbestuur het nu mogelijk maken om nieuwe stappen te zetten in talentontwikkeling van alle professionals bij BMS, in samenwerking met het CvB en de andere UT-faculteiten."

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente is verheugd met de benoeming van Tanya Bondarouk. “Tanya brengt een positieve en prettige energie met zich mee. Zij weet anderen te inspireren en te verbinden. Zij staat bekend om haar kennis van interdisciplinaire samenwerking en talentontwikkeling op basis van erkenning en beloning. Tanya heeft veel oog voor diversiteit en inclusiviteit, werken in teams en leiderschapsontwikkeling. We verwachten dat Tanya vanuit haar visie nieuw elán kan brengen en tegelijkertijd de in gang gezette inhoudelijke koers van de faculteit BMS voort zal zetten,” aldus rector magnificus Tom Veldkamp.