Universiteit Twente

Decaan Faculteit Technische Natuurwetenschappen

Mevrouw prof.dr. Jennifer Herek is door het College van Bestuur benoemd als decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen bij de Universiteit Twente (UT). Zij start per 1 januari 2019, de benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

Mevrouw Jennifer Herek is momenteel Dean van het University College Twente (UCT), dat zij vanaf het begin mede heeft opgericht en waarvoor zij de afgelopen jaren als het boegbeeld fungeerde voor het ATLAS-programma. Tevens is mevrouw Herek dean van de honours-programma’s op de UT en hoogleraar in de Optical Sciences Group bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen.

Professor Herek promoveerde als scheikundige in 1996 bij het befaamde California Institute of Technology in de Verenigde Staten. Na haar promotie vertrok mevrouw Herek naar Lund University in Zweden, om daar tot 2002 haar wetenschappelijk carrière bij het scheikunde departement te vervolgen. Vanaf 2002 werkte mevrouw Herek bij het AMOLF te Amsterdam, waar ze leiding gaf aan de groep “Biomolecular Control” en werkte aan haar onderzoeksprogramma in ‘Ultrasnelle laserspectroscopie en coherente besturing.' In 2006 werd mevrouw Herek benoemd tot hoogleraar en leerstoelhouder van de Optical Sciences Group bij de Universiteit Twente. Deze positie combineert ze sinds 2012 met de rol van Dean van het University College Twente en sinds 2017 eveneens met de rol van Honours Dean. Deze beide rollen worden voor het komend half jaar tijdelijk waargenomen door respectievelijk de heer Tom Veldkamp, decaan ITC (Geo-Information Science and Earth Observation) en de heer Joost Kok, decaan Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica .

Naast haar huidige functies, bekleedt mevrouw Herek diverse nevenfuncties en is zij actief lid van onder andere de Stichting Physica, NWO Platform Academische Natuurkunde, NWO Natuurkunde/v commissie, en het European Consortium of Liberal Arts & Science. Mevrouw Herek maakt deel uit van diverse panels en treedt op als expert reviewer, voor onder andere NWO Vernieuwingsimpuls en ERC grants.

Binnen de UT is mevrouw Herek op vele vlakken actief. Zo is zij lid van het Female Faculty Network, mede-oprichter van de Jonge Akademie van de UT (JA@UT) en lid van het DesignLab Research Fellows. Zij levert met haar ervaring en kennis een belangrijke bijdrage aan de onderwijsinnovaties en aan de totstandkoming van de kwaliteitsafspraken in het onderwijs van de UT. Momenteel is zij ook nog lid van de Raad van Toezicht van de Student Union.

Mevrouw Herek over haar benoeming: “Ik ben vereerd dat ik de mogelijkheid krijg om decaan van de faculteit voor Technische Natuurwetenschappen te zijn. Het is een voorrecht om in deze positie in te stappen in een periode waarin ons onderzoek floreert, het onderwijs sterk is en de nieuwe organisatiestructuur is ingezet. Door mijn ervaring met het ontwikkelen en leiden van interfacultaire initiatieven zoals het University College en de Honours-programma’s zal ik als decaan voor de faculteit nieuwe perspectieven meebrengen en de interacties  bevorderen binnen de UT en daarbuiten."

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente is verheugd met de benoeming van mevrouw Herek. “Jennifer Herek is een gerespecteerd en succesvol wetenschapper. Ze heeft sterke persoonlijke competenties, een inclusieve visie die zich richt op samenwerken met vertrouwen als basis en ze heeft een duidelijk visie op bijvoorbeeld talentmanagement. Jennifer geeft energie, brengt creativiteit en verrast. We zien in Jennifer een teamspeler die ook op UT niveau diversiteit in denken en doen zal inbrengen,” aldus rector magnificus de heer Thom Palstra. Terug.