Universiteit Utrecht

Vice-voorzitter College van Bestuur

De Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht heeft prof. dr. Anton Pijpers per 1 april 2014 benoemd tot vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.
 
De heer Anton Pijpers is op dit moment decaan van de faculteit Diergeneeskunde van de universiteit. Hij volgt dee heer Amman op die per 1 februari de overstap maakte naar de Universiteit van Amsterdam.
 
Prof. dr. Emmo Meijer, voorzitter van de Raad van Toezicht, is zeer verheugd over de komst van Anton Pijpers: “De Universiteit Utrecht krijgt met Anton Pijpers een zeer ervaren bestuurder in het college van bestuur, die zal bijdragen aan de verdere uitbouw van de universiteit op basis van het strategisch plan”. De heer Pijpers is benoemd voor vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Het College van Bestuur bestaat verder uit voorzitter mevrouw mr. Marjan Oudeman en rector magnificus de heer prof. dr. Bert van der Zwaan.
 
De heer Pijpers (1958) is sinds 2009 decaan van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en hoogleraar Monitoring diergezondheid. Hiervoor was hij van 2000 tot 2009 algemeen directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Hij studeerde diergeneeskunde in Utrecht en werkte daarna onder meer als dierenarts-practicus, en als onderzoeker, UHD en hoogleraar bij de faculteit Diergeneeskunde. De heer Pijpers vervult verschillende nevenfuncties, waaronder lid regieteam Topsector Life Sciences & Health, lid Raad van Commissarissen Utrecht Holdings, lid bestuur Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit en lid Executive Board European Association of Establishments of Veterinary Education.
 
De Universiteit Utrecht volgt de Wet Normering Topinkomens. Terug.