Van der Hoevenstichting

Lid Raad van Bestuur

Erik Heijdelberg is per 1 augustus 2011 benoemd tot lid Raad van bestuur van de Van der Hoeven stichting. Hiervoor was hij algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).
 
Belangrijkste reden om te kiezen voor de heer Heijdelberg is de verwachting dat hij een sterke bestuurlijke rol kan vervullen in een organisatie die in een transitiefase verkeert. Hij heeft immers bewezen bestuurlijke verantwoordelijkheid te kunnen dragen in een middelgrote organisatie in verandering (de samenvoeging van  het Pieter Baan Centrum en de Forensisch Psychiatrische Diensten tot het NIFP). Hij is een bstuurder met interesse in de inhoud en in strategie en hij bewaakt de balans tussen de belangen van de samenleving en de patiënten. Terug.