Van Neynsel

lid raad van toezicht

De raad van toezicht van Van Neynsel, aanbieder van ouderenzorg in de regio Den Bosch, heeft de heer Guido van den Bogaert benoemd als nieuw lid raad van toezicht.
 
De heer Van den Bogaert is een ervaren bestuurder in de gezondheidszorg. Na een initiële opleiding als intensivecareverpleegkundige, legde hij zich verder toe op het bedrijfskundige aspect van besturen. De heer Van den Bogaert was ruim 8 jaar bestuurder van Rijndam Revalidatie en gedurende 10 jaar vervulde hij diverse directie- en managementfuncties in academische en algemene ziekenhuizen. 
 
Toezichthoudende ervaring deed hij als bestuurslid van de stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen, Revalidatie Nederland en als toezichthouder bij Stichting Dag en Woonvoorzieningen (SDW).

Binnen de raad van toezicht is de heer Paul Tankink benoemd als opvolger van scheidend voorzitter de heer Ben van Dijk, die de maximale zittingstermijn bereikte.
 
De heer Marcel van Woensel, bestuurder van Van Neynsel, is ingenomen met de benoemingen. “Hiermee beschikken we over een brede samenstelling van de raad waarin alle competenties en expertise aanwezig zijn om goed toezicht te blijven houden op de ontwikkeling van Van Neynsel als ouderenorganisatie.”