Waterschap Vechtstromen

Secretaris-Directeur

De heer Richard Andringa wordt per 1 mei 2016 de nieuwe secretaris-directeur van waterschap Vechtstromen. Hij volgt de heer Oenze Dijkstra op, die dan met pensioen gaat. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft woensdag 6 januari, op voorstel van het dagelijks bestuur en met een positief advies van de ondernemingsraad, ingestemd met zijn benoeming.

De Heer Andringa beschikt over een brede ervaring binnen de (semi-)publieke sector. Sinds 2009 werkt hij bij provincie Utrecht, vanaf 2011 als directeur beleid en uitvoering. Binnen de ambtelijke organisatie van de provincie is hij verantwoordelijk voor onder andere de beleidsdomeinen Bodem en Water, Natuur en Ruimte en Gebiedsontwikkeling. Eerder was hij partner bij BMC, en werkzaam bij onder andere de Dienst Landelijk Gebied en verschillende gemeenten. 

Bij waterschap Vechtstromen zal de heer Andringa functioneren als secretaris en eerste adviseur van het algemeen en dagelijks bestuur en de watergraaf. Tevens is hij eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Terug.