Nationale Politie

Commissie van Toezicht Beheer

De ministerraad heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met de instelling van de Commissie van toezicht beheer nationale politie. Deze commissie is samengesteld uit onafhankelijke experts en zal periodiek rapporteren aan de minister van Veiligheid en Justitie en zowel gevraagd als ongevraagd adviseren.
 
De commissie beoordeelt de wijze waarop de politie uitvoering geeft aan het beheer van de nationale politie en zal werken in aanvulling op het toezicht van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het gaat bij beheer om bijvoorbeeld de inrichting van de organisatie, de werkprocessen, de zorg voor het personeel, de middelen van de politie en het financieel beheer. De commissie beoordeelt of de doelstellingen binnen de afgesproken kaders passen en of deze op effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd.
 
Minister Opstelten geeft hiermee gevolg aan zijn toezegging aan de Eerste Kamer dat een dergelijke commissie zal worden ingesteld. De commissie bestaat uit de volgende leden:
 

  • de heer mr. Ed Kronenburg, tevens voorzitter (ambassadeur Parijs)
  • de heer drs. Gerrit de Jong (voormalig lid van de Algemene Rekenkamer)
  • mevrouw Annemarie Kuks (directeur human resources bij D.E. Master Blenders)
  • de heer mr. Arjan van Gils (gemeentesecretaris bij de Gemeente Amsterdam)
  • de heer Pier Eringa (voorzitter Raad van Bestuur Albert Schweitzer Ziekenhuis)

Terug.