Vereniging Hogescholen

Directeur

De heer Ron Minnée start per 15 augustus als directeur bij de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Hij volgt daarmee de huidige directeur de heer Ad de Graaf op, die na een lang dienstverband bij de Vereniging Hogescholen met pensioen gaat. Samen met plaatsvervangend directeur Carola Hageman zal hij de directie van de Vereniging Hogescholen gaan vormen, de brancheorganisatie van het hoger beroepsonderwijs.
 
De heer Minnée (1964) is sinds 1 augustus 1989 werkzaam bij het ministerie van OCW. In die periode heeft hij diverse functies vervuld. Hij was onder meer directeur Primair Onderwijs en de laatste zeven jaar was hij directeur Hoger Onderwijs en plaatsvervangend directeur-generaal.
 
De heer Minnée brengt een uitgebreid netwerk mee binnen de rijkoverheid en het brede onderwijsveld. Als directeur Hoger Onderwijs heeft hij veel contacten opgedaan in het hoger beroepsonderwijs. Hij is verantwoordelijk geweest voor het beleid op diverse terreinen: hoger onderwijs en onderzoek, primair onderwijs, kinderopvang en studiefinanciering. Op het terrein van het hoger onderwijs heeft de heer Minnée een grote rol gespeeld bij de invoering van de bachelor-master structuur, de implementatie van het advies van de commissie Veerman en recentelijk de invoering van het studievoorschot en de nieuwe Strategische Agenda voor het hoger onderwijs. Terug.