Vereniging Nederlandse Gemeenten

Directeur & HR Projectleider a.i.

De heer Ben Koopman is per 2 juni benoemd tot directeur ad interim bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Naast hem start de heer Jeroen Nijzink als HR projectleider ad interim. De heer Koopman is aangesteld als tijdelijke opvolger van de heer Kees Jan de Vet die per 1 juli terugtreedt als lid van de directieraad, na ruim zeven jaar te hebben gewerkt voor de belangenbehartiger van de Nederlandse gemeenten.
 
De heer Koopman was tot begin 2016 partner en algemeen directeur bij Lysias Consulting Group, een adviesbureau voor de publieke sector, dat diverse strategische adviesprojecten heeft voltooid voor het Rijk, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties. De portefeuille van de heer Koopman binnen de VNG zal met name bestaan uit het leiden en begeleiden van het interne veranderingsproces dat de VNG wil gaan doorvoeren. Voor deze transitie heeft VNG tevens behoefte aan een ervaren HR projectleider en heeft in de heer Nijzink de perfecte kandidaat gevonden. De heer Nijzink heeft ruime ervaring met HR in complexe verandertrajecten. Hij heeft van 2004 tot 2013 bij Berenschot gewerkt, onder andere als managing director van de HR groep. Sinds 2014 is hij zelfstandig professional en ondernemer bij De Consultancy Partner. Terug.