Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Themadirecteur

Mevrouw Ali Rabarison is benoemd tot themadirecteur Integratie en Participatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Medio februari zal zij starten in haar nieuwe functie.

Mevrouw Rabarison heeft ervaring met de vraagstukken die spelen in het sociale- en fysieke domein. Momenteel is zij hoofd Sociaal Domein bij de directie Bestuursadvisering van de gemeente Amsterdam. Daarvoor was zij plaatsvervangend directeur Woon- en Leefomgeving bij het ministerie van BZK en tevens plaatsvervangend directeur Programmadirectie Wijkenaanpak, voormalig VROM. In deze functies bezocht mevrouw Rabarison veel wijken en buurten om samen met de gemeente, corporaties, maatschappelijke organisaties en bewoners een aanpak te ontwerpen om de leefbaarheid te vergroten. Zij was betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het Nationale Programma Rotterdam Zuid en nam namens het Rijk plaats in het bijbehorende bestuur. Daarnaast werkte mevrouw Rabarison aan integratievraagstukken en vreemdelingenzaken bij het ministerie van Justitie en de IND.

Eerder werden de heren Edward Stigter en Kees Breed benoemd tot themadirecteuren van de VNG. De heer Stigter zal 1 januari van start gaan als themadirecteur ‘Leefomgeving’ en de heer Breed zal verantwoordelijk worden voor het thema ‘Lokale Democratie’. Terug.