Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Themadirecteuren

De heren Edward Stigter en Kees Breed zijn per 1 januari benoemd tot themadirecteuren bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De heer Stigter is benoemd tot themadirecteur ‘Leefomgeving’. Hij kent de maatschappelijke opgaven die spelen in de fysieke leefomgeving goed. Onder meer door zijn ervaring in zijn laatste functie als directeur van het programma Eenvoudig Beter. Vanuit dit Rijksbrede programma is samen met praktijkdeskundigen succesvol gewerkt aan een nieuw stelsel voor het omgevingsrecht. De heer Stigter was daarvoor bij het Rijk werkzaam in diverse (management)functies op het gebied van ruimtelijke ordening, energie en wonen. Hij studeerde Milieukunde en Politicologie.

De heer Breed is benoemd tot themadirecteur ‘Lokale Democratie’. Hij is in staat om de dagelijkse praktijk van bestuurders te combineren met wetenschappelijke inzichten. Zowel in zijn huidige baan als directeur/secretaris bij de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor financiële verhoudingen, als vanuit zijn voorgaande werk als consultant bij Capgemini adviseerde hij verschillende departementen op tal van onderwerpen. De heer Breed heeft de universitaire opleiding Politieke wetenschappen afgerond en promoveerde in 2007 op ‘Bestuurscultuur en strategie – de cognitieve kaart van topambtenaren’. Daarnaast schreef hij diverse publicaties over onder andere het functioneren van het openbaar bestuur. Terug.