Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

Voorzitter bestuur

De heer Guido van Woerkom is in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, benoemd tot voorzitter van het bestuur. In dezelfde vergadering nam de heer Heino van Essen, na een periode van 8 jaar, afscheid als voorzitter van de VTW.

De heer Van Woerkom studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Na diverse functies bij onder andere Pensioenfonds Omega en BBDO Nederland, was de heer Van Woerkom jarenlang hoofddirecteur van de ANWB. Hij heeft, als voorzitter van de werkgeversvereniging AWVN en lid van het dagelijkse bestuur VNO/NCW een uitgebreid netwerk in politiek Den Haag. De heer Van Woerkom is bekend met ondernemingen met een complexe governance, heeft ruime bedrijfservaring en kennis van het snijvlak tussen overheid en bedrijfsleven. Terug.