vestia

directeur onderhoud & ontwikkeling

Woningcorporatie Vestia benoemt mevrouw Marion Timmermans met ingang van 1 april 2020 tot Directeur Onderhoud & Ontwikkeling.

Na haar studie Agrarische Economie en Landbouwpolitiek aan de Universiteit Wageningen begon mevrouw Timmermans haar carrière in 1996 bij het Ministerie van Financiën. Via het Ministerie van VROM keerde zij in 2006 terug op Financiën totdat zij in 2008 benoemd werd tot plaatsvervangend directeur/hoofd Beleid bij het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf binnen het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst.

Binnen het Rijksvastgoedbedrijf groeide mevrouw Timmermans door tot plaatsvervangend directeur Portefeuillestrategie en -management / hoofd Programmering & Kaders. In 2016 verruilde zij de rijksoverheid voor de Gemeente Rotterdam waar zij aan de slag ging als hoofd Vastgoed bij het cluster Stadsontwikkeling. Deze brede achtergrond sluit uitstekend aan bij de opdrachten waar Vestia's directie Onderhoud en Ontwikkeling voor staat.