VISTA College

Lid College van Bestuur

Jordi Aelmans is door de Raad van Toezicht benoemd als lid van College van Bestuur van VISTA college per 1 april 2023.

"Jordi Aelmans is met zijn jarenlange financiële achtergrond de juiste persoon op de juiste plek als lid van het College van Bestuur van VISTA college”, aldus Steph Feijen, voorzitter van de Raad van Toezicht.

“Hij heeft uitgebreide ervaring opgedaan bij (onder andere) de TU Eindhoven, Zuyd Hogeschool en recentelijk het VieCuri Ziekenhuis Venlo. Met zijn profiel -bedrijfsvoering, sterk financieel onderlegd en met inlevingsvermogen in de maatschappelijke opdracht van VISTA college- vormt hij de juiste aanvulling op Jeanette Oostijen (voorzitter) en Menno Pistorius (lid). In de gesprekken heeft hij de selectiecommissie -waarin vanzelfsprekend ook vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad zitting hebben- voor 100% kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten en gedrevenheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van VISTA college in de regio.”