Vitree

Leden Raad van Toezicht

De heren Rob van Wuijtswinkel en Henk Reimert zijn benoemd tot leden van de Raad van Toezicht van Vitree, jeugdzorgorganisatie in Flevoland en Overijssel.

De heer Van Wuijtswinkel is sinds 2016 gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Arnhem. Hij heeft veel ervaring binnen de bedrijfsvoeringskolom in het openbaar bestuur, zowel bij het Rijk als binnen de lokale overheid. Daarnaast was hij in de gemeente Nijmegen als lid directieraad verantwoordelijk voor het beleid van zorg en welzijn inclusief de decentralisatie-trajecten AWBZ, jeugdzorg en beschermd wonen. Binnen de raad van toezicht van Vitree wordt de heer Van Wuijtswinkel tevens lid van de auditcommissie.

De heer Reimert heeft ruime ervaring als directeur en toezichthouder in de jeugdzorg. Tot 2016 was hij directeur van Stichting Maashorst, een instelling voor jeugdzorg en speciaal onderwijs in Limburg en Noord-Brabant, en onderdeel van de Koraal Groep. Binnen de Raad van Toezicht van Vitree wordt de heer Reimert lid van de commissie kwaliteit en veiligheid. Terug.