VO-Raad

Voorzitter

De Algemene Ledenvergadering van de VO-raad heeft de heer Paul Rosenmöller gekozen als nieuwe voorzitter. De heer Rosenmöller neemt op 28 november de voorzittershamer over van vertrekkend voorzitter Sjoerd Slagter, hij is voor een termijn van vier jaar gekozen.
 
De heer Slagter was na zijn tweede termijn niet meer verkiesbaar en gaat met pensioen.

De heer Rosenmöller: "Ik vind het een grote eer en prachtige uitdaging om me als voorzitter van de VO-raad in te kunnen zetten voor de belangen van het voortgezet onderwijs en op die manier een bijdrage te leveren aan de toekomst van één miljoen leerlingen. De komende tijd zal ik me vooral veel op al die verschillende scholen laten zien en in gesprek gaan met leden om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er allemaal leeft. Ik kijk er naar uit.”

Het bestuur van de VO-raad is verheugd over de benoeming van Paul Rosenmöller en is ervan overtuigd dat hij een goede bijdrage kan leveren aan de verdere professionalisering van de VO-raad en de sector. “De vereniging kiest hiermee een voorzitter die een sterke verbondenheid toont met de publieke sector. Als onafhankelijk denker heeft hij in onze samenleving een gezaghebbende positie opgebouwd die in zijn functioneren consequent kiest voor een op samenwerking gerichte benadering en dialoog. Hij wil discussies op basis van argumenten en niet op basis van macht voeren. Bovendien is hij in staat om werknemers- en werkgeversbelangen te verbinden en zo samen met leden bruggen te slaan”, aldus het bestuur.