Vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid

Directeur

De Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland heeft de heer Hugo Backx benoemd tot nieuwe directeur.
 
Per 1 januari 2014 is de nieuwe landelijke Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland (voorheen GGD Nederland en GHOR Nederland) een feit. De heer Backx, sinds 2009 directeur van GGD Hart voor Brabant, start op 1 maart 2014 als directeur van de nieuwe vereniging. Hij volgt daarmee de huidige ad interim-directeur mevrouw Oomens op, die sinds 1 mei 2013 de landelijke organisatie en transitie naar de nieuwe vereniging leidt.
 
Bij de nieuwe vereniging staan de kernwaarden maatschappelijke betrokkenheid en pro activiteit voorop. De werkvelden publieke gezondheid en veiligheid bieden samen de juiste perspectieven om deze waarden te kunnen realiseren. Van sociaal tot fysiek beschermen en landelijke ondersteuning bieden aan de kansen voor GGD’en/gemeenten en GHOR-regio’s zijn de voornaamste werkzaamheden. De heer Backx heeft een zelfde proces in zijn regio meegemaakt met de Dichtbij-visie. De belangrijkste doelstelling was het eenduidiger beleggen van de relatie tussen preventie en gemeenten.
De heer Backx: “De preventieve kracht van veiligheid en publieke gezondheid is belangrijk, vooral in het sociale domein. Zeker als je kijkt naar het enorme nieuwe taakveld waar gemeenten en burgers mee te maken hebben, overigens een gewenste ontwikkeling. Ik wil graag mijn ervaring en expertise inbrengen om op landelijk niveau voor de GGD'en en GHOR-organisaties een traject uit te zetten dat in de hele samenleving effect heeft".
 
Als directeur publieke gezondheid (DPG) is Hugo Backx ook lid van de Veiligheidsdirectie van Veiligheidsregio Brabant Noord en lid van de directie van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden -West -Noord. Voordat de heer Backx DPG werd, was hij zeven jaar wethouder bij de gemeente Tilburg. Als wethouder was hij verantwoordelijk voor onderwijs en jeugd, cultuur, financiën, welstand en monumenten. Terug.