Vrije Universiteit Amsterdam

Rector Magnificus

De Raad van Toezicht Stichting VU-VUmc heeft de heer prof. dr. Vinod Subramaniam benoemd als rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam. Per 1 september neemt hij het rectoraat over van Frank van der Duyn Schouten, die sinds 1 mei 2013 interim-rector magnificus is. De nieuwe rector is op dit moment directeur van het FOM-instituut AMOLF in Amsterdam en hoogleraar bij de Universiteit Twente.

De heer Subramaniam studeerde elektrotechniek aan Cornell University en promoveerde in 1996 aan de University of Michigan in de Verenigde Staten in de technische natuurkunde, op de toepassing van laserspectroscopie voor eiwitonderzoek. Hij was daarna onder meer verbonden aan het Max Planck Institute for Biophysical Chemistry in Göttingen, Duitsland en in 2002 vertrok hij naar het Verenigd Koninkrijk om bij AstraZeneca senioronderzoeker te worden. In 2004 werd hij hoogleraar aan de Universiteit Twente.  De heer Subramaniam is sinds 2011 senior fellow en gasthoogleraar aan de universiteit van Konstanz in Duitsland. Ook was hij wetenschappelijke directeur van MIRA, het instituut voor biomedische technologie en technische geneeskunde van de Universiteit Twente waar het samenspel tussen de driehoek onderzoek (fundamenteel en toegepast), praktijk (klinische basis en vraag) en ondernemerschap centraal staat.

De benoeming van de nieuwe rector magnificus is in nauwe samenspraak met medewerkers, studenten en de medezeggenschap tot stand gekomen. Terug.