Vrije Universiteit

Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit heeft de heer Willem Bouwens benoemd tot nieuwe decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De benoeming gaat in op 1 september 2015.

De heer Bouwens volgt hiermee Elies van Sliedregt op. De heer Bouwens is sinds augustus 2006 werkzaam als hoogleraar en hoofd van de sectie Sociaal Recht bij de faculteit. Hij heeft binnen de rechtenfaculteit diverse bestuurlijke functies uitgeoefend, waaronder die van portefeuillehouder onderwijs en decaan ad interim en is thans voorzitter van het College van Beroep voor de Examens. Terug.