Vrije Universiteit

Decaan Economische Faculteit

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft Willem Verschoor benoemd tot nieuwe decaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB).
 
Hij volgt daarbij Harmen Verbruggen op, van wie de tweede termijn als decaan afloopt. De heer Verschoor start op 1 november 2013 als hoogleraar Finance en lid van het Faculteitsbestuur en zal per 1 januari 2014 het decanaat overnemen.

Rector Magnificus Frank van der Duyn Schouten: “Willem Verschoor heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling van de vakgebieden van de faculteit. Met zijn betrokkenheid bij zowel het bachelor- en masteronderwijs als het executive onderwijs en zijn staat van dienst in onderzoek en bestuur heb ik er het volste vertrouwen in dat hij het goede werk dat Harmen Verbruggen heeft verricht, uitstekend kan voortzetten.”
 
De heer Verschoor is sinds 2008 hoogleraar Finance en directeur van de capaciteitsgroep Bedrijfseconomie bij de Erasmus School of Economics. Hij is tevens Research Fellow van het Tinbergen Instituut. Daarvoor was hij hoogleraar Financial Economics bij de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar International Finance bij Universiteit Maastricht, waar hij in 1993 gepromoveerd is. Zakelijke ervaring in de financiële dienstverlening heeft Verschoor opgedaan als Chief Economist bij Kempen & Co en De Nationale Investeringsbank (1993-1998).
 
Een belangrijke opdracht voor de faculteit is om onder leiding van de heer Verschoor het profiel van FEWEB nationaal en internationaal aan te scherpen, en onderzoek en onderwijs op het brede terrein van economie en bedrijfskunde te versterken op een manier die aansluit bij de vraag vanuit de maatschappij. De heer Verschoor hierover: “De faculteit heeft veel potentie in haar onderwijs en onderzoek dat breder mag worden ingezet en uitgedragen. Ik zie ernaar uit samen te werken met de betrokken medewerkers, wetenschappers en studenten van de faculteit. Het organiseren en uitdragen van een samenbindende cultuur om de weg omhoog verder in te slaan, is voor mij een geweldige uitdaging.” Terug.