Vrije Universiteit

Decaan Sociale Wetenschappen

Mevrouw Karen van Oudenhoven-van der Zee is per 1 april de nieuwe decaan van de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Mevrouw Van Oudenhoven is op dit moment decaan van de faculteiten Gedragswetenschappen en Management en Bestuur, Universiteit Twente, en honorair hoogleraar Organisatiepsychologie, Culturele Diversiteit en Integratie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mevrouw Van Oudenhoven neemt de plaats in van de heer Hemerijck, die sinds 2009 decaan van de faculteit der Sociale Wetenschappen was.

Mevrouw Van Oudenhoven is opgeleid als psycholoog op de terreinen gezondheid, arbeid en organisatie. In 2001 werd zij hoogleraar Organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als expertisegebied culturele diversiteit op de werkvloer. Van 2005-2012 gaf zij als directeur leiding aan het instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid. De thema’s van haar onderzoeksveld sluiten goed aan bij het onderzoek van de faculteit der Sociale Wetenschappen. Mevrouw Van Oudenhoven ziet ernaar uit om naast haar decanaat onderzoek bij FSW uit te voeren. Zij wordt ook als hoogleraar benoemd aan de faculteit, zij zal een leerstoel bekleden op het gebied van interculturele competentie (op individueel en organisatieniveau) bij de afdeling Organisatiewetenschappen.

De nieuwe decaan heeft ruime bestuurservaring in verschillende facultaire functies. De medezeggenschap van de faculteit heeft vooraf met de nieuwe decaan gesproken en positief geadviseerd over haar benoeming. Terug.