Vrije Universiteit Amsterdam

Lid College van Bestuur

De Raad van Toezicht Stichting VU-VUmc heeft mevrouw Marjolein Jansen benoemd tot lid van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) per 15 december 2015. Zij volgt Bernadette Langius op, die sinds 2011 lid is van het College van Bestuur en de VU verlaat.
 
Momenteel is mevrouw Jansen lid van het College van Bestuur van STC-Group, de onderwijs-  en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie. Mevrouw Jansen studeerde in Leiden en Rotterdam Bestuurskunde met specialisatie Milieubeleid en recht en werkte van 2000 tot 2009 voor het agentschap SenterNovem. Zij werkte daar onder meer als Manager InfoMil en voor de Taskforce VROM strategie en duurzame bedrijfsvoering overheden. Daarna werkte ze tot en met 2012 op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in de functie van plaatsvervangend en waarnemend Secretaris-Generaal. Sinds eind 2012 is ze lid van het College van Bestuur van STC-Group met de portefeuilles MBO Maritiem, IT en facilitaire zaken.

Wim Kuijken, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Met deze benoeming krijgt de VU een bestuurder met een brede ervaring in management, bestuur,  beleid en onderwijs. Daarbij is zij een enthousiaste persoonlijkheid, gericht op samenwerking en het maken van de verbinding tussen bedrijfsvoering en primair proces. We hebben er het volste vertrouwen in dat zij een waardevolle bijdrage zal leveren aan de besturing van onze universiteit  en het goede werk van Bernadette Langius zal voortzetten en naar een nieuwe tijd zal brengen”.
 
Marjolein Jansen over haar nieuwe functie: “ De Vrije Universiteit geeft blijk van een grote betrokkenheid en verbinding met de samenleving. Ik kijk ernaar uit om mijn bijdrage te leveren aan het oplossen van deze maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen via goed opgeleide studenten, een ambitieuze onderzoeksagenda en een daarbij passende en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering.”
 
Bij de benoeming van het nieuwe lid CvB is de medezeggenschap nauw betrokken geweest, als nieuw element nu ook in het voorproces. In de selectieadviescommissie zijn de faculteiten (drie decanen) en diensten (drie directeuren) vertegenwoordigd, evenals  de Universitaire Studentenraad  en de Ondernemingsraad. Terug.