Vrije Universiteit (VU)

Lid Raad van Toezicht

Prof. mr. dr. J.E. (Janne) Nijman is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van stichting VU op voordracht van de medezeggenschap per 1 januari 2023. Zij volgt hiermee prof. dr. A.C.J. (Aafke) Hulk op, die op 31 december 2022 afscheid nam als lid van de Raad van Toezicht.

Janne Nijman is hoogleraar History and Theory of International Law aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en senior onderzoeker aan het Amsterdam Center for International Law. Daarnaast is zij als hoogleraar Internationaal Recht verbonden aan het Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID) in Geneve. Van 2015 tot juli 2022 was zij bestuursvoorzitter en wetenschappelijk directeur van het T.M.C. Asser Instituut in Den Haag. Nijman is lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en voorzitter van zijn permanente Commissie Mensenrechten. Zij is voorzitter van de Raad van Toezicht van World Press Photo en lid van de Raad van Toezicht van PAX for Peace.

Ron Teerlink: “Wij hebben Janne Nijman de afgelopen periode leren kennen als een waardengedreven toezichthouder met ruime expertise en ervaring in het academische veld, die zij combineert met een focus op dialoog en menselijke maat. Met het belang dat zij bovendien hecht aan diversiteit past zij uitstekend bij de VU. Wij zien in haar een grote aanwinst voor onze Raad van Toezicht.