Waddenfonds

Leden Onafhankelijke Kwaliteitscommissie

De samenstelling van de Onafhankelijke Kwaliteitscommissie van het Waddenfonds is bekend. Deze Commissie, bij motie verzocht door de Tweede Kamer, dient als waarborg van de onafhankelijke deskundigheid bij het vaststellen en evalueren van de (meerjarige) programma's van het Waddenfonds.

Het Waddenfonds is opgericht ter verbetering van het beheer van de Waddenzee en om extra inversteringen in de ecologie en economie mogelijk te maken.

De Kwaliteitscommissie is als volgt samengesteld:
 
De heer drs. Willem Hoekzema,
Geboren in Groningen, econoom van huis uit. Brede politiek bestuurlijke carrière. Veel rollen gehad op het terrein van regionale economie, planologie, maatschappelijke ondernemingen. Zeer breed referentiekader en dito netwerk. Veel ervaring met het acteren in lokale, regionale en landelijke arena’s. Veel ervaring met governance-vraagstukken. Thema’s Economie en Governance.
 
Mevrouw dr. ir. Gerda van Dijk,
Van Dijk is sinds 2010 Directeur  ‘Leadership Development Centre’ bij TiasNimbas Business School, Universiteit van Tilburg. Heeft zich vanuit het ‘biologische domein’ ontwikkeld naar het thema ‘strategieontwikkeling bij publieke organisaties’.  Heeft ooit als student/onderzoeker onderzoek gedaan naar het ecosysteem in de Wadden. Combineert kennis van de primaire materie (ecologie, water, biologie) met een analytisch gevoel voor programmamanagement, kwaliteitsdenken, positionering van de commissie in het bestuurlijk-politieke en stakeholdersveld.
 
De heer mr. Pieter Siebinga,
Geboren te Texel, na start als politieman rechten gestudeerd en carrière in bankvak gehad. Als Directeur van het Nationaal Restauratiefonds (voorzitter de heer Van Vollenhoven) heeft hij intensief contact met politie, bestuur, brancheorganisaties etc. Het aanboren van nieuwe markten en het realiseren van nieuwe financieringsvormen zijn belangrijke onderdelen van de functie. Inclusief het opzetten van revolverende fondsen. Thema Financiën.
 
Mevrouw ir. Alet van ’t Eind,
Van ’t Eind is sinds 2009 zelfstandig adviseur op het terrein van ruimtelijke ontwikkelingen, heeft daarvoor verschillende managementfuncties bij DHV en Arcadis gehad. Is bekend met inrichting, duurzaamheid, proces denken en kwaliteitsmanagement. Combineert ruimtelijke ordening met ondernemerschap. Werkt voor overheden en bedrijfsleven. Thema’s economie, toerisme, ruimtelijke ordening. Kent regio goed omdat ze al 25 jaar een vakantiehuis in Friesland heeft.
 
De heer mr. Kees Lankester,
Een breed ontwikkelde en internationaal georiënteerde specialist op het terrein van ecologie, landschap en economie. Richt zich op duurzaam visserijbeheer en gezonde oceanen. Breed scala aan projecten, van de toekomst van de garnalenvisserij in Peru tot het opzetten van PPS constructies. Vele programma’s opgezet en geëvalueerd, brede internationale ervaring.
Thema: Natuurbescherming in relatie tot economische activiteiten. Terug.