Waterschap Brabantse Delta

Dijkgraaf

Na voordracht door het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta,  is mevrouw ir. ing. Carla Moonen door de kroon benoemd als dijkgraaf. De nieuwe dijkgraaf wordt in mei geïnstalleerd.
 
Mevrouw Moonen is op dit moment raadadviseur voor het Kabinet van Mark Rutte op de terreinen ruimtelijke ordening, mobiliteit, water, energie, landbouw, natuur en milieu. Eerder heeft zij diverse directie- en beleidsfuncties vervuld bij het Kabinet Balkenende, diverse ministeries (waaronder Financiën) en in de provincie Gelderland. Mevrouw Moonen is afgestudeerd agrarisch econoom aan Wageningen University, rentmeester en ingenieur in de cultuurtechniek. Verder is zijlid van de Nederlandse delegatie over klimaatverdragen, opgegroeid op een landbouwbedrijf in Limburg en woont nu in Breda.
 
Mevrouw Moonen is de opvolger van de op 1 mei met pensioengaande dijkgraaf Joseph Vos. Het algemeen bestuur besloot vanavond om Moonenals zijn opvolger voor te dragen. De aanbeveling wordt via Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant doorgeleid naar de Minister van Infrastructuur & Milieu. Uiteindelijk wordt de nieuwe dijkgraaf bij koninklijk besluit voor een periode van 6 jaar benoemd.
 
De nieuwe dijkgraaf wordt voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur en is het boegbeeld van het waterschap. Waterschap Brabantse Delta is de waterbeheerder in West-Brabant. Een gebied van meer dan 170.000 hectare waarin 21 gemeenten liggen en ruim 800.000 mensen wonen. Terug.