nationaal museum van wereldculturen

voorzitter raad van toezicht

Het Nationaal Museum Van Wereldculturen en Wereldmuseum Rotterdam benoemen de heer Koen Becking als voorzitter raad van toezicht. De heer Lodewijk de Waal neemt afscheid als voorzitter

Het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW – bestaande uit het Tropenmuseum, Museum Volkenkunde en het Afrika Museum) en het Wereldmuseum Rotterdam (WMR) hebben per 1 april 2020 de heer prof. dr. Koen Becking benoemd als voorzitter van de raad van toezicht. 

De heer Becking is momenteel bestuursvoorzitter van Tilburg University. Daarvoor was hij onder meer directievoorzitter van de KRO. De heer Becking heeft een grote ervaring in het publieke domein en beschikt over een goed netwerk in bestuurlijk en politiek Den Haag. Ook heeft hij ruime ervaring met organisaties waar veel hoogopgeleide professionals werken, hetgeen ook in een museum het geval is. Naast deze voor het museum belangrijke kwaliteiten is hij zeer gemotiveerd om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de missie van het museum: inspireren tot wereldburgerschap.

De heer Becking over zijn benoeming:

"Het is een wonderlijke tijd om toe te treden tot de Raad van Toezicht, nu de musea tijdelijk gesloten zijn. Tegelijkertijd ervaren we meer dan ooit hoezeer we als mensen in de hele wereld met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk zijn. Deze familie van prachtige musea draagt bij aan een samenleving waarin mensen met al hun verschillende achtergronden elkaar beter begrijpen. Ik voel het als een voorrecht om bij deze missie betrokken te zijn, juist nu."

Met de toetreding van de heer Becking neemt de heer De Waal afscheid als voorzitter van de raad, na het uitdienen van zijn statutaire termijnen. Deheer De Waal was nauw betrokken bij de grote veranderingen voor de musea van de afgelopen jaren, zoals de fusie van het Tropenmuseum, Museum Volkenkunde en het Afrika Museum tot het Nationaal Museum van Wereldculturen in 2014 en het aangaan van samenwerking tussen het NMVW en het Wereldmuseum Rotterdam in 2017. De heer Stijn Schoonderwoerd, directeur van beide musea, is verheugd over de benoeming van Koen Becking:

"Ik ben blij dat we met Koen Becking opnieuw een zeer ervaren toezichthouder in huis halen, en ik kijk ernaar uit om met hem de koers die we de afgelopen jaren hebben ingezet verder te ontwikkelen."