Wereldkidz

Voorzitter College van Bestuur

De raad van toezicht van onderwijsstichting Wereldkidz heeft de heer Wubbo Wever benoemd tot voorzitter van het college van bestuur. De heer Wever treedt per 1 mei 2013 aan.
 
De heer Wubbo Wever is van origine leraar basisonderwijs en heeft diverse directie-, bestuurs- en adviesfuncties vervuld. Sinds 2009 is hij aanvankelijk als algemeen directeur en daarna als voorzitter van het college van bestuur betrokken geweest bij Gearhing, een stichting voor primair onderwijs in Zuidwest Friesland.
 
WereldKidz is de naam waaronder Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist verzorgt. WereldKidz omvat 22 basisscholen, een school voor speciaal onderwijs en een school voor praktijkonderwijs, met in totaal 5000 leerlingen en ruim 600 medewerkers. Terug.