William Schrikker Groep

Lid Raad van Bestuur

Mevrouw Manuelle Moens zal per 23 mei 2016 als lid toetreden tot de Raad van Bestuur van de William Schrikker Groep. Zij zal zich, samen met Erik Heijdelberg (voorzitter van de Raad van Bestuur), gaan richten op het verder uitbouwen en versterken van de verschillende werkmaatschappijen binnen de William Schrikker Groep.

Binnen het collegiaal bestuur ligt de focus voor mevrouw Moens in de eerste periode op de verdere ontwikkeling en aansturing van de Jeugdbescherming & Jeugdreclassering. Mevrouw Moens heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd in de zorgsector in haar functie als directievoorzitter van de verstandelijk gehandicaptenzorg en psychiatrie binnen de zorgorganisatie Cordaan. Terug.