Hogeschool Windesheim

Lid - Beoogd voorzitter Raad van Toezicht

De heer Peter den Oudsten is per 1 januari 2014 voor vier jaar benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Windesheim. De huidige voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Leendert Bikker, treedt per die datum terug. Den Oudsten neemt zijn plek in en is beoogd voorzitter.

De heer Den Oudsten is sinds 2005 burgemeester van de gemeente Enschede. Gekoppeld aan die functie bekleedt hij een aantal bestuurlijke nevenfuncties zoals voorzitter van de Regio Twente en vicevoorzitter van Euregio. De huidige voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Bikker, over de kandidatuur van Peter den Oudsten: “Zijn ruime ervaring en affiniteit met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en bestuur maakten hem een prima kandidaat voor deze functie in de Raad van Toezicht.” Windesheim ontwikkelt zich in snel tempo tot een kwalitatief hoogwaardige kennisinstelling met een sterke binding met maatschappelijke organisaties in de regio’s Zwolle en Almere. Peter den Oudsten zal het CvB in de verdere ontwikkeling van Windesheim als kennisinstelling inhoudelijk kunnen adviseren en bijstaan.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De leden worden benoemd door de Raad van Toezicht, waarvan een op voordracht van de medezeggenschap. De huidige leden van de Raad zijn Leendert Bikker (voorzitter), prof. dr. ir. Bert Bruggink, Margreeth Kasper de Kroon (MMI), mr. Gerrit van Munster en drs. Jaap Smit

De heer Den Oudsten over zijn benoeming: “Windesheim is een prachtige instelling die meer doet dan alleen mensen heel goed opleiden. Het is mooi om daaraan te kunnen bijdragen.”

Enschede neemt in het werkzame leven van Den Oudsten een centrale plaats in. In 1975 begon hij daar zijn loopbaan als gemeentelijk ambtenaar. Zijn opleidingen op het gebied van communicatie en marketing brachten hem een carrière bij de afdeling voorlichting van Enschede. Na enkele leidinggevende betrekkingen in het bedrijfsleven werd hij in 1997 wethouder van de gemeente Leeuwarden en in 2001 burgemeester van Meppel. De heer Den Oudsten is getrouwd en heeft twee kinderen. Terug.