Windesheim

Lid College van Bestuur

Mevrouw Inge Grimm is per 16 augustus 2017 benoemd tot nieuw lid van het College van Bestuur van Christelijke Hogeschool Windesheim.

Momenteel is mevrouw Grimm werkzaam als directeur bedrijfsvoering bij een Sciences Group van Wageningen University & Research. In deze functie is zij verantwoordelijk voor verschillende business units en leerstoelgroepen inclusief de daarbij behorende stafafdelingen.

Mevrouw Grimm begon 14 jaar geleden haar loopbaan bij de Wageningse universiteit. Tot zij in 2009 directeur bedrijfsvoering werd, was zij in verschillende functies onder andere verantwoordelijk voor financiën, HR en organisatie ontwikkeling en facilitaire zaken. Kennis en ervaring op deze beleidsterreinen deed zij eerder op bij andere organisaties, onder andere als manager bedrijfsvoering bij CNV Vakcentrale en als business manager bij sociale werkvoorziening Permar.

Peter den Oudsten, voorzitter van de Raad van Toezicht van Windesheim: “Inge Grimm is gewend te acteren in een omgeving met gedreven professionals. Zij heeft succesvol bewezen een strategische koers te kunnen uitzetten en vertalen naar nieuwe modellen en programma’s en te zorgen dat deze worden gerealiseerd. Terug.