Windesheim

Voorzitter College van Bestuur

De heer Henk Hagoort wordt per 1 september 2016 de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim. Hij volgt dan de huidige voorzitter van het College van Bestuur, Albert Cornelissen op, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

De afgelopen jaren is de heer Hagoort werkzaam geweest als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep en als directeur van de Evangelische Omroep. Hij begon zijn loopbaan in het hoger onderwijs als docent en onderzoeksmedewerker bij onder meer de Universiteit Utrecht. Daarna is hij betrokken gebleven bij de ontwikkelingen in het onderwijs via zijn rol als toezichthouder bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, CPS Onderwijsontwikkeling en advies en bij Kennisnet, een organisatie die zich richt op ICT voor het onderwijs. Door zijn ervaring in het publieke omroepbestel combineert de heer Hagoort zijn kennis van het hoger onderwijs met een frisse blik van buiten.
 
De heer Peter den Oudsten, voorzitter van de Raad van Toezicht van Windesheim, is zeer content met de benoeming van de heer Hagoort. Hij prijst hem om zijn vermogen tot het succesvol kunnen leiden van innovatietrajecten en het transformeren van een grote organisatie naar een toekomstbestendige instelling. De heer den Oudsten ziet in de heer Hagoort “een gedreven bestuursvoorzitter die de mooie positie van Windesheim verder kan uitbouwen en de instelling nog meer kan verankeren in de regio rond Zwolle en Almere”. Terug.