WO2NET

Directeur-bestuurder

Ellen van der Waerden start per 1 september als directeur-bestuurder van WO2NET. Zij zal de nieuwe organisatie samen met de partners en medewerkers op gaan bouwen.
Vanuit Ellen’s achtergrond kent zij de netwerken die zich met het erfgoed en de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog bezig houden goed en beschikt zij over ruime leidinggevende ervaring. Daarnaast brengt zij ook de nodige theoretische bagage mee en is zij een enthousiasmerende persoonlijkheid met een goed beeld van de potentie van WO2NET voor het veld. Zij laat visie en daadkracht zien, met oog voor wat innovatie en verandering van mensen vraagt.
 
Haar motivatie om te kiezen voor de functie bij WO2NET omschrijft Ellen als volgt:
"De Tweede Wereldoorlog is nog steeds ‘levende geschiedenis’ en een belangrijke bron van bewustwording in wat oorlog kan veroorzaken en waar het toe kan leiden. Ik vind het een eer en bijzondere opdracht om daar met WO2NET een structurele en belangrijke impuls aan te geven, met name gericht op jongere generaties. Ik doe dat met overtuiging en vertrouwen, want WO2NET bouwt voort op twee stevige pijlers. Enerzijds Netwerk Oorlogsbronnen, waarmee een digitale schatkist aan bronnenmateriaal is gecreëerd die ook internationaal zijn weerga niet kent, met ongelooflijk veel toepassingsmogelijkheden die nog kunnen worden ontwikkeld. Anderzijds beschikken in Nederland over een goed geoutilleerde infrastructuur aan professionele musea en herinneringscentra WO2, met een sterke gerichtheid op overdracht van verhalen. Ik zet mij de komende jaren graag in om vanuit die basis – samen met alle betrokken partners in de sector – nieuwe generaties te raken en te inspireren vanuit het erfgoed en de verhalen uit en over de Tweede Wereldoorlog.