WO2NET

Lid Raad van Toezicht

Na een uitgebreid werving- en selectieproces is per 30 mei jl. Josien Paulides toegetreden tot de Raad. Josien Paulides is sinds vier jaar zakelijk directeur van het Nieuwe Instituut in Rotterdam en brengt kennis en ervaring mee op het gebied van bedrijfsvoering, financiën, digitalisering, archieven, organisatieprocessen én van de culturele sector. Daarnaast heeft ze zitting in het bestuur van Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), waar ze dit jaar de voorzittersrol heeft.

Haar motivatie om een toezichthoudende rol voor WO2NET te vervullen beschrijft zij als volgt:
Inhoudelijk vind ik het interessant om als Raad van Toezicht lid mee te denken over het vernieuwende aansprekende verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Zeker voor kinderen en jongeren is het van belang om hierover te leren. In eerste aanleg omdat lessen uit het verleden belangrijk zijn voor de toekomst, wat is goed, wat is fout, wat is grijs gebied. Het ligt heel genuanceerd en vaak heel dicht bij elkaar. Vanuit mijn ervaring bij het Nieuwe Instituut kan ik het ontwerpperspectief daaraan toevoegen.

Voorzitter van de Raad van Toezicht, Ingrid van Engelshoven licht verder toe: “Met de benoeming van Josien hebben we onze Raad gecompleteerd met de gewenste expertise en achtergrond om in de komende periode passend toezicht te houden op de verdere ontwikkeling van de nieuwe organisatie.”