Woningstichting SWZ

Aankomend Voorzitter en Lid Raad van Commissarissen

Woningstichting SWZ in Zwolle heeft de heer Erik Dannenberg benoemd als aankomend voorzitter en mevrouw Astrid Schulting als lid van de Raad van Commissarissen.

De heer Dannenberg is oud-wethouder van de gemeente Zwolle. Momenteel werkt hij als senior adviseur bij BMC, waar hij organisaties in het publieke domein adviseert. Per 1 januari 2017 neemt de heer Dannenberg de rol van voorzitter over van de heer Theun Oosterhuis.

Mevrouw Schulting is sinds 2010 gemeentesecretaris/ algemeen directeur van de gemeente Meppel. Hiervoor was zij werkzaam als manager bij de gemeente Zwolle. Terug.