WoonInvest

Voorzitter raad van commissarissen

Per 1 juni 2022 wordt Ron de Haas voorzitter van de raad van commissarissen van WoonInvest. Hij volgt Marja de Bruyn op die na het verstrijken van haar zittingstermijn van acht jaar per 31 december 2021 afscheid heeft genomen van de Raad van Commissarissen.

Op dit moment is Ron de Haas nog bestuurder van Mozaïek Wonen in Gouda waar hij eind mei het stokje overdraagt. Dat is de reden dat hij per 1 juni toetreedt tot de RvC van WoonInvest. Ron de Haas heeft veel ervaring in de corporatiesector vanuit zijn rol als bestuurder van verschillende woningcorporaties en ook vanuit toezichthoudende rollen. Daarnaast is hij toezichthouder in de ouderenzorg en een VGZ-instelling. 

WoonInvest is blij met de komst van Ron de Haas en wenst hem veel succes en plezier toe in zijn rol als voorzitter RvC bij WoonInvest.