Woonplus

directeur-bestuurder

Met ingang van 1 juli 2019 is de heer Emile Klep de nieuwe directeur-bestuurder bij de Schiedamse woningcorporatie Woonplus. De heer Klep komt van de Gemeente Rotterdam waar hij de afgelopen vier jaar directeur Stedelijke Inrichting bij het cluster Stadsontwikkeling was.

De heer Klep studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als directeur Stedelijke Inrichting is hij onder andere verantwoordelijk geweest voor de taakvelden ruimtelijke ordening en milieu, wonen, en mobiliteit. Zijn aandacht ging uit naar de verdere ontwikkeling van Rotterdam als sterke stad voor de toekomst. Vanuit die rol hield hij zich bezig met de gemeentelijke woonvisie, de voorbereidingen voor een nieuwe oeververbinding, de energietransitie in de bestaande voorraad en de woningopgave in het Nationaal Programma voor Rotterdam-Zuid. Voordat de heer Klep in julie 2015 de overstap maakte naar de Gemeente Rotterdam werkte hij als regiodirecteur bij Woonstad Rotterdam.  Daar was hij verantwoordelijk voor de verhuur en het beheer van ruim 17.000 verhuureenheden in Rotterdam. Eerder werkte hij bij Rijkswaterstaat en als interimmanager aan opdrachten voor onder andere woningcorporaties en maatschappelijke organisaties.

Mevrouw Wilma Gillis-Burleson, lid van de Raad van Commissarissen: “We zijn blij te kunnen melden dat we na een zorgvuldig werving- en selectietraject een nieuwe directeur-bestuurder hebben gevonden die de uitdagingen van deze stad en van Woonplus gaat oppakken.Woonplus staat namelijk op een kruispunt met nieuwe grote uitdagingen. Dit zijn met name vraagstukken omtrent stedelijke vernieuwing, de verduurzaming van het bezit, blijven zorgen voor betaalbare woonlasten voor de huurders en het verder vormgeven aan een ambitieuze en leergierige organisatie”.