William Schrikker Groep

Bestuurder

De raad van toezicht van de William Schrikker Groep heeft de heer Erik Heijdelberg benoemd tot nieuwe bestuurder.
 
De heer Heijdelberg heeft gewerkt als bestuurder in de forensische zorg en in verschillende functies in de gezondheidszorg: zowel eerstelijnszorg, thuiszorg, ggz, jeugdzorg, rechtsstaat en veiligheid, en samenlevingsopbouw. In november 2009 werd de heer Heijdelberg verkozen  tot ‘Overheidsmanager van het Jaar’ vanwege zijn rol bij de fusie van het Pieter Baan centrum en de Forensisch Psychiatrische Dienst en de hieruit voortvloeiende opbouw van het NIFP.
 
Vertrekkend bestuurder Kouwenberg had zijn pensioen een jaar geleden al aangekondigd, aldus woordvoerder de heer Ad Veen. "Het staat los van het verscherpt toezicht dat de inspectie eind januari heeft ingesteld. Dat is een ongelukkige samenloop. De procedure om een opvolger te vinden was vorig jaar al in gang gezet", zegt Veen. “Voor Heijdelberg is het dan ook een verrassing om als bestuurder te starten in een organisatie onder verscherpt toezicht”, volgens de heer Veen. Terug.