Wageningen University

Bestuursvoorzitter

Prof. dr. ir. Louise O. Fresco is per 1 juli 2014 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR. Zij is momenteel universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is zij honorary professor aan Wageningen University. Zij volgt Aalt Dijkhuizen op die op 1 maart na 12 jaar afscheid neemt van Wageningen UR.
 
 
Met Louise Fresco is een internationaal gerenommeerd deskundige benoemd op het gebied van voedselzekerheid, internationale samenwerking en wetenschap.
 
De voorzitter van de Raad van Toezicht van Wageningen UR, de heer Job Cohen, zegt over de benoeming: “Wageningen UR staat internationaal op de kaart als leidend in het domein gezonde voeding en leefomgeving. Louise kan vanuit haar internationale ervaring en haar brede wetenschappelijke achtergrond deze positie uitbouwen. Ook verwachten we dat ze haar verbindend vermogen zal inzetten om de missie van Wageningen UR te verwezenlijken.”
 
Louise Fresco is buitengewoon blij met haar benoeming: “Wageningen gaat over de vragen die mij mijn hele leven hebben beziggehouden. Vragen over voedselzekerheid, over de toekomst van onze economie, de vergroening en biomassa. Al die dingen die zo relevant zijn vandaag de dag en waarin Wageningen actief een rol speelt, zowel op nationaal als internationaal niveau. Ik vind het fantastisch om daar aan mijn steentje te kunnen bijdragen.”

Bekijk een video van mevrouw Louise Fresco en de heer Job Cohen over deze benoeming op het Youtube-kanaal van Wageningen University. Klik hier voor de video.
 
De combinatie van overheid, bedrijfsleven en wetenschap, die je in de filosofie van Wageningen UR terugvindt, spreekt haar zeer aan, evenals de combinatie tussen fundamentele en toegepaste kennis en de integratie van de natuurwetenschappelijke benadering met de sociaalwetenschappelijke aanpak.
De nieuwe bestuursvoorzitter Louise Fresco promoveerde in 1986 cum laude op het gebied van tropische plantenteelt en productiesystemen aan Wageningen University.
Van 1990 tot 1997 was zij hoogleraar plantaardige productiesystemen aan dezelfde universiteit. Zij richtte zich met name op de tropische gebieden.
Van 1997 tot 1999 was zij Director of Research op het Agriculture Department van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome. Vervolgens was mevrouw Fresco van januari 2000 tot juni 2006 Assistant Director-General van de FAO en verantwoordelijk voor de technologische zaken op het gebied van landbouwproductie en later ook voedselvoorziening. In 2006 werd ze benoemd tot universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
 
Daarnaast is zij sinds 2001 Honorary Professor aan Wageningen University. Zij is lid van de KNAW en drie buitenlandse Academies. Zij is tevens Kroonlid en lid van het Dagelijks Bestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER) en bekleedt zij tal van adviesfuncties.
 
Louise Fresco heeft tal van – fiction en non-fiction – boeken geschreven, waaronder Hamburgers in het Paradijs, voedsel in tijden van schaarste en overvloed.
 
De beloning van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur is conform de Wet Normering Topinkomens. Louise Fresco zal haar commissariaat van de Rabobank en haar lidmaatschap van de SER neerleggen. Tot de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering uiterlijk in het begin van het tweede kwartaal van 2015 zal zij haar functie als non-executive director bij Unilever behouden, gericht op haar werk op het gebied van de Corporate Sustainability. Het totaal aan nevenfuncties zal niet meer dan gemiddeld 4 uur per week in beslag nemen, en zal sporen met de belangen van Wageningen UR. Terug.