Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Twee leden Raad van Toezicht

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) heeft per 1 augustus 2015 twee nieuwe leden van de raad van toezicht benoemd. Dit vanwege het vertrek dit jaar van twee van de vijf huidige leden. De nieuwe toezichthouders zijn de heer Eduard Klasen en de heer Martin Sitalsing.
 
D heer Klasen is adviseur raad van bestuur bij het Leids Universitair Medisch Centrum en emeritus hoogleraar Management van Gezondheidsonderzoek bij de Universiteit Leiden. De heer Klasen is voormalig lid raad van bestuur en decaan van het Leids Universitair Medisch Centrum. Daarvoor was hij onder andere algemeen directeur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
 
De heer Sitalsing is directeur-bestuurder van Jeugdbescherming Noord. Daarvoor was hij onder meer korpschef van de politieregio Twente en plaatsvervangend korpschef van de politieregio Friesland.
 
Mevrouw Jopie Nooren verliet begin 2015 de raad van toezicht van het WZA wegens een benoeming in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De huidige voorzitter de heer Leendert Klaassen zal na twee zittingsperiodes eind dit jaar zijn voorzitterschap van de raad van toezicht neerleggen en het voorzitterschap overdragen aan de heer Klasen. Terug.