Yulius

inkomend voorzitter raad van toezicht

De heer Rob Hoogma is op vanaf april 2020 benoemd tot lid van de raad van toezicht van Yulius. Vanaf de zomer zal hij de raad ook voorzitten. De huidige voorzitter treedt na de zomer af, na het verlopen van zijn twee benoemingstermijnen. De benoeming van de heer Hoogma is voor vier jaar.

Op dit moment is de heer Hoogma voorzitter van de raad van bestuur van Academy het Dorp en onder meer toezichthouder bij zorginstelling Liberein. Hiervoor werkte hij 14 jaar als voorzitter van de raad van bestuur van zorginstelling Siza.

De raad van toezicht en het bestuur van Yulius kijken uit naar de samenwerking met de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht: "Rob Hoogma beschikt over ruime bestuurlijke ervaring in en grote kennis van de zorgsector. Wij wensen hem succes in deze uitdagende, nieuwe functie."

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur van Yulius en de algemene gang van zaken. Ook houdt ze toezicht op bedrijfs- en beheersmatige aspecten, zoals de begroting. Behalve de heer Hoogma hebben ook zitting in de raad van toezicht: vertrekkend voorzitter de heer Van der Vossen, de heer De Bie, mevrouw Van Dijk, de heer Perik en mevrouw Ravensbergen.