Ziekenhuis Gelderse Vallei

Lid Raad van Toezicht

De heer Gideon Alewijnse is per 20 september benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Hij is de opvolger van mevrouw Marlies Ott, die de afgelopen acht jaar zitting had in de Raad. De heer Alewijnse krijgt als aandachtsgebied HR en organisatieontwikkeling en hij wordt voorzitter van de remuneratiecommissie.
 
De heer Alewijnse woont in het verzorgingsgebied van ziekenhuis Gelderse Vallei. In het dagelijks leven werkzaam als voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus in de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Terug.