Zonnehuisgroep Vlaardingen

Voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Zonnehuisgroep Vlaardingen benoemde mevrouw dr. C.M.J. (Ineke) Strijp-Braanker MBA per 1 januari 2023 als voorzitter van de Raad. Zij volgt ir. L. (Leo) van der Kemp op, die na twee zittingstermijnen afscheid neemt.

Ineke is een ervaren toezichthouder en bestuurder. Als toezichthouder heeft zij voornamelijk ervaring in de zorg en bij woningcorporaties. Als (interim) bestuurder werkte Ineke bij diverse organisaties en in verschillende sectoren. Van 2016 tot september 2021 was zij voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ WNB (Westelijk Noord-Brabant). Zij is bekend met de zorg, namelijk met de GGZ, VVT en GZ.

Ineke werkt vanuit haar visie ‘Leiderschap in evenwicht.’ Evenwicht wil zeggen dat er een permanente afstemming (verbinding) moet zijn met de strategische opgave van een organisatie en haar dynamiek in de buiten- en binnenwereld. Ineke is gepromoveerd op leiderschap & strategische opgaven aan de Universiteit Tilburg.