Zorggroep Alliade

Leden Raad van Toezicht

Zorggroep Alliade heeft de heer Mehrdad Omidvar en mevrouw Trudy Dehue benoemd tot leden voor haar Raad van Toezicht.
 
De heer Omidvar is sinds 2013 werkzaam als CEO van Vitak Innovation in Life Science, spin-off van de Universiteit Maastricht. Daarnaast bekleedt hij de functie Director Business Development bij het Cardiovasculair Research Institute. Daarvoor werkte hij als partner en commercieel directeur bij een internationaal farmaceutisch bedrijf en als directeur bij de thuiszorg. Daarnaast vervult de heer Omidvar verschillende nevenfuncties als adviseur en toezichthouder binnen wetenschappelijke organisaties, adviesraden of onderzoeksgroepen.
 
Mevrouw Dehue is emeritus hoogleraar theorie en geschiedenis van de psychologie aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG). Zij werkte van 1995 tot augustus 2016 als hoogleraar aan de universiteit en was daarvoor onder meer medewerker bij de afdeling kinderpsychiatrie van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Als hoogleraar vervulde mevrouw Dehue tal van nevenfuncties op wetenschappelijk gebied waaronder lid van de Commissie Kwaliteit en Wetenschap van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en bestuurslid van de Sociaal Wetenschappelijke Raad. Ze is lid van de Beurzencommissie van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Officier in de Orde van Oranje Nassau vanwege wetenschappelijke en maatschappelijke verdiensten. Mevrouw Dehue is benoemd op voordracht van de gezamenlijke cliënten- en verwantenraden.
 
De benoeming volgt op het verstrijken van de termijn van een lid met ingang van begin dit jaar en een tweede lid in de loop van dit jaar. Met de komst van de nieuwe toezichthouders haalt Zorggroep Alliade veel kennis, ervaring en een relevant netwerk binnen. Het gaat om kennis op het gebied van (de kwaliteit van) zorg en onderzoek en op het gebied van innovatie en ondernemerschap. Terug.